Điều Khoản Và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản và Điều kiện của sannhualuxury.com. Trang này mô tả các điều kiện và quy định khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web sannhualuxury.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web của chúng tôi.

Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, logo, tài liệu và thông tin khác hiển thị trên trang web sannhualuxury.com là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, công bố hoặc sử dụng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản tương ứng.

Đăng Ký Tài Khoản

Để sử dụng một số tính năng trên trang web sannhualuxury.com, bạn có thể cần đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Nếu có bất kỳ hoạt động trái phép hoặc không được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi.

Sử Dụng Trang Web

Khi sử dụng trang web sannhualuxury.com, bạn cam kết không thực hiện các hành vi sau:

  • Tải lên, gửi đi, truyền tải hoặc xuất bản bất kỳ nội dung gì vi phạm pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gây hại cho bất kỳ ai khác.
  • Gây rối, xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa, hoặc lạm dụng bất kỳ người nào khác.
  • Sử dụng trang web một cách gây hiểu nhầm, lừa đảo, hay nhằm mục đích bất chính khác.
  • Can thiệp, làm hỏng hoặc tạo ra các phần mềm độc hại, vi rút, hoặc mã độc khác.

Thay Đổi Nội Dung

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trang web sannhualuxury.com bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, nhưng không đảm bảo rằng nội dung là hoàn chỉnh, chính xác và cập nhật. Bạn đồng ý sử dụng thông tin có trên trang web của chúng tôi một cách chủ quan và tự chịu rủi ro.

Liên Kết Đến Bên Thứ Ba

Trang web sannhualuxury.com có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web này. Khi bạn sử dụng các liên kết này, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trang web bên thứ ba tương ứng.

Thay Đổi Điều Khoản Và Điều Kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng lên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi bất kỳ nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc địa chỉ Email được cung cấp trên website.

Trân trọng,

Ban Quản lý sannhualuxury.com

Cập nhật lần cuối: Ngày 02 tháng 08 năm 2023